top of page

AKIŞ KONTROL

Projeler/Akış Kontrol

Kelebek Vana

Projede, bir kelebek vana içindeki su akışı CFD analizleri ile incelenerek, vana debi kapasite faktörü (Kv katsayısı), klapeye etki eden kuvvet ve momentler hesaplanmıştır.

.

Yangın Hidrantı (Yer Üstü)

 

Projede, bir yer üstü yangın hidrantı içindeki su akışı CFD analizleri ile incelenerek, hidrant debi kapasite faktörü (Kv katsayısı), klapeye etki eden kuvvetler, momentler ve hidranttan alınabilecek su debisi hesaplanmıştır.

.

Glob Vana

Projede, bir glob vana içindeki su akışı CFD analizleri ile incelenerek, vana debi kapasite faktörü (Kv katsayısı), klapeye etki eden kuvvet ve momentler hesaplanmıştır.

.

Kontrol Vanası

Projede, bir kontrol vanası içindeki su akışı CFD analizleri ile incelenerek, vana debi kapasite faktörü (Kv katsayısı) ve diyaframa etki eden kuvvetler hesaplanmıştır.

.

Y-Tipi Kontrol Vanası

Projede, bir Y-tipi bir kontrol vanası içindeki su akışı CFD analizleri ile incelenerek, vana debi kapasite faktörü (Kv katsayısı) ve diyaframa etki eden kuvvetler hesaplanmıştır.

.

Glob Vana

Projede, bir glob vana içindeki su akışı CFD analizleri ile incelenerek, vana debi kapasite faktörü (Kv katsayısı), klapeye etki eden kuvvet ve momentler hesaplanmıştır.

.

Plastik Kontrol Vanası

Projede, bir plastik kontrol vanası içindeki su akışı CFD analizleri ile incelenerek, vana debi kapasite faktörü (Kv katsayısı) ve diyaframa etki eden kuvvetler hesaplanmıştır.

.

Kelebek Vana

Projede, bir kelebek vana içindeki su akışı CFD analizleri ile incelenerek, vana debi kapasite faktörü (Kv katsayısı), klapeye etki eden kuvvet ve momentler hesaplanmıştır.

.

Balans Vanası

Projede, bir balans vana içindeki su akışı CFD analizleri ile incelenerek, vana debi kapasite faktörü (Kv katsayısı), klapeye etki eden kuvvetler, momentler ve  basınca bağlı olarak vanadan geçecek su debileri hesaplanmıştır.

.

Yangın Hidrantı (Yer Üstü)

 

Projede, bir yer üstü yangın hidrantı içindeki su akışı CFD analizleri ile incelenerek, hidrant debi kapasite faktörü (Kv katsayısı), klapeye etki eden kuvvetler, momentler ve hidranttan alınabilecek su debisi hesaplanmıştır.

.

Yangın Hidrantı (Yer Altı)

 

Projede, bir yer altı yangın hidrantı içindeki su akışı CFD analizleri ile incelenerek, hidrant debi kapasite faktörü (Kv katsayısı), klapeye etki eden kuvvetler, momentler ve hidranttan alınabilecek su debisi hesaplanmıştır.

.

Dinamik Balans Vanası

Projede, bir dinamik balans vana içindeki su akışı CFD analizleri ile incelenerek, vana debi kapasite faktörü (Kv katsayısı), klapeye etki eden kuvvetler, momentler ve  basınca bağlı olarak vanadan geçecek su debileri hesaplanmıştır.

.

Basınç Tahliye Valfi

Projede, bir basınç tahliye valfi içindeki gaz akışı CFD analizleri ile incelenerek, basınca bağlı olarak valften tahliye edilebilecek gaz debisi hesaplanmış, yapılan tasarım iyileştirmeleri ile tahliye kapasitesi istenen seviyeye çıkartılmıştır.

.

Hava Tahliye Vanası

Projede, bir hava tahliye vanası (vantuz) içindeki hava akışı CFD analizleri ile incelenerek, vanadan tahliye edilebilecek hava debisi hesaplanmıştır.

.

Çekvalf

 

Projede, bir çekvalf içindeki su akışı CFD analizleri ile incelenerek, klape açısına bağlı olarak debi kapasite faktörü (Kv katsayısı), klapeye etki eden kuvvetler, momentler ve  geçecek su debileri hesaplanmıştır.

.

bottom of page