top of page

BİNALAR

Projeler/Binalar

Veri Merkezi

Projede, 240 kW gücünde bir veri merkezi salonu içindeki akış ve ısı transferi olayları CFD analizleri ile incelenmiştir.

Salon CRAC üniteleri ile soğutulmakta olup, yükseltilmiş zemin altındaki ve üstündeki akış simüle edilmiş, veri merkezi soğutma etkinliği belirlenmiştir.

.

Veri Merkezi Çatısı, Cihaz Yerleşimi

Projede, bir veri merkezi çatısında bulunan cihazların (soğutma sistemlerinin) birbiri ile etkileşimi CFD analizleri ile incelenmiştir.

Hakim rüzgar etkisi altında sıcak egzoz gazlarının, diğer cihazlar tarafından emilip edilmediği, sıcak adalar oluşup oluşmadığı görülmüş, cihazların hava giriş sıcaklıkları hesaplanmıştır.

.

Yaya​ Konforu

Projede, AVM, ofis, rezidans blokları etrafında rüzgar etkisi ile oluşan hava akışı CFD analizleri ile incelenmiştir.

 

Özellikle, açık havuzun bulunduğu bölgedeki hava hızları ve konfor parametreleri hesaplanmış, farklı rüzgar perdesi tasarımlarının yaya konforu üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır.

.

Kapalı Otopark Havalandırması

Projede, acil durum havalandırması jet fanlarla yapılan bir kapalı otopark CFD analizi ile incelenmiş, hava hızları hesaplanmış; aktif, pasif bölgeler, jet fan kapasiteleri ve jet fan yerleşiminin etkinliği belirlenmiştir.

.

Hastane Odası

Projede, bir hastane odasındaki hava akışı ve ısı transferi olayları CFD analizleri ile incelenmiştir.

 

Oda içindeki hava hızı, sıcaklık dağılımı ve termal konfor parametreleri hesaplanmış, havalandırma sistemi etkinliği belirlenmiştir.

.

Fabrika Paketleme Alanı, Mamül Ürün Yangını

Projede, bir fabrikadaki mamül ürün paketleme alanında gerçekleşecek 3.5 MW’lık bir yangın durumunda oluşacak hava/duman akışı CFD analizleri ile incelenmiş, oluşacak sıcaklıklar hesaplanmış, zamanla değişen duman ve sıcaklık dağılımı ve duman atım kapaklarının etkinliği raporlanmıştır.

Yangından kaynaklanan ısı dağılımı ile paketleme alanında bulunan platformu ve çatıyı taşıyan çelik sütunların maruz  kalacakları sıcaklıklar hesaplanmış, yapı emniyeti açısından riskli bir durum olup olmayacağı incelenmiştir.

.

Fabrika Üretim Alanı, Ürün Yangını

Projede, bir fabrikadaki üretim alanında gerçekleşecek 3.5 MW’lık bir yangın durumunda oluşacak hava/duman akışı CFD analizleri ile incelenmiş, oluşacak sıcaklıklar hesaplanmış, zamanla değişen duman ve sıcaklık dağılımı ve duman atım kapaklarının etkinliği raporlanmıştır.

Yangından kaynaklanan ısı dağılımı ile üretim alanı çatısını taşıyan çelik sütunların maruz  kalacakları sıcaklıklar hesaplanmış, yapı emniyeti açısından riskli bir durum olup olmayacağı incelenmiştir.

.

bottom of page