top of page

SANAYİ TESİSLERİ

Projeler/Sanayi Tesisleri

Rafineri, Hava Kanalları

Projede bir rafinerideki fırına hava besleyen kanallar içindeki hava akışı CFD analizleri ile incelenerek, kanallarda gerçekleşen basınç kayıpları hesaplanmış, fandan çıkan havanın kanallara eşit olarak dağılıp dağılmadığı belirlenmiş, istenen hava debisi için gerekli fan basma yüksekliği hesaplanmıştır.

refinery-1-CAD.png

Siklon

Projede, 2 farklı siklon tasarımı içindeki hava akışı ve katı tanecik hareketi CFD analizleri ile incelenmiş, siklonlarda gerçekleşen basınç kayıpları hesaplanmış, siklonlarda tutulacak ve tutulamayacak katı tanecik boyutları hesaplanmıştır.

siklon-1.png
bottom of page