top of page

KENTSEL ALTYAPI

Projeler/Kentsel Altyapı

Çamur Tankı

Projede, bir atık su arıtma tesisinde bulunan ve  statik jet nozulleri ile karıştırılan bir çamur tankı (sludge tank) içindeki "non-Newtonian" çamur akışı CFD analizleri ile incelenerek, tank içindeki hız dağılımı, aktif hacim, homojenizasyon süresi, vb hesaplanmış, karıştırıcı sayısının, yerleşiminin, pompa gücünün yeterli olup olmadığı belirlenmiştir.

tank-1-velocity magnitude.png

.

Su Arıtma Tesisi

Projede, bir su arıtma tesisinde bulunan ve  pervane tipi mikserler ile karıştırılan tanklar içindeki su akışı ve tanka enjekte edilen kimyasalların tank içindeki dağılımı, CFD analizleri ile incelenerek, tank içindeki hız dağılımı, kimyasal konsantrasyonu, vb hesaplanmış, karıştırıcı sayısının, yerleşiminin ve kapasitesinin yeterli olup olmadığı belirlenmiştir.

Water treatment-BMY-1.png

.

Anaerobik Karıştırma Tankı

Projede, yatay eksenli düşük hızlı mikserle karıştırılan, orta duvar uzunluğu 24 m, kanal genişliği 4.5 m, derinliği 6 m olan "race track" yapısındaki anaerobik karıştırma tankı içindeki su  akışı CFD analizleri ile incelenerek, tank içindeki hız dağılımı, ortalama hız, vb. hesaplanmış; aktif/pasif bölgeler, çökelme riski olan alanlar, farklı büyüklükteki hava kabarcıklarının yapacağı hareket görülmüş; karıştırıcı sayısının, yerleşiminin ve kapasitesinin yeterli olup olmadığı belirlenmiştir.

race track-1.png

.

Çamur Depolama Tankı

Projede, yatay eksenli kompakt hızlı mikserle karıştırılan, çapı 13 m, derinliği 3.6 m olan silindirik çamur tankı içindeki "non-Newtonian" çamur akışı CFD analizleri ile incelenerek, tank içindeki hız dağılımı, ortalama hız, vb. hesaplanmış; aktif/pasif bölgeler, çökelme riski olan alanlar görülmüş; karıştırıcı sayısının, yerleşiminin ve kapasitesinin yeterli olup olmadığı belirlenmiştir.

sludge tank-1.png

.

Homojenizasyon Tankı

Projede, yatay eksenli kompakt hızlı mikserle karıştırılan, 6.5 m x 6.5 m genişliğinde, derinliği 5 m olan homojenizasyon tankı içindeki su akışı CFD analizleri ile incelenerek, tank içindeki hız dağılımı, ortalama hız, vb. hesaplanmış; aktif/pasif bölgeler, çökelme riski olan alanlar görülmüş; karıştırıcı sayısının, yerleşiminin ve kapasitesinin yeterli olup olmadığı belirlenmiştir.

homogenisation tank-3.png

.

Nipar Reaktör Tankı

Projede, yatay eksenli düşük hızlı mikserle karıştırılan, 9.3 m x 11.5 m genişliğinde, derinliği 5 m olan nipar reaktör tankı içindeki su akışı CFD analizleri ile incelenerek, tank içindeki hız dağılımı, ortalama hız, vb. hesaplanmış; aktif/pasif bölgeler, çökelme riski olan alanlar görülmüş; karıştırıcı sayısının, yerleşiminin ve kapasitesinin yeterli olup olmadığı belirlenmiştir.

nipar reactor-3.png

.

bottom of page