top of page

HES TESİSLERİ

Projeler/HES Tesisleri

Yükleme Havuzu

Projede kanal tipi bir HES tesisinde, yükleme havuzu içinde gerçekleşen su akışı CFD analizleri ile incelenmiştir.

Yükleme havuzu, serbest yüzeyli (açık kanal) iletim hattı ile basınçlı hat arasındaki geçiş yapısıdır. Tam yükte ve daha düşük kapasitelerde basınçlı akıma geçişi uygun bir şekilde sağlamalıdır.

 

CFD analizleri ile havuz içindeki akış yapısı ve vorteks oluşumu incelenmiş, havuza ulaşan askıdaki malzemenin havuzda çökeleceği bölgeler tespit edilmiştir.

bottom of page