top of page

KENTSEL ALTYAPI

Anasayfa/Kentsel Altyapı

KENTSEL ALTYAPI

Günümüzde yerel yönetimler ve ilgili devlet kuruluşları kentsel altyapı eksikliklerini gidermek ve çevreyi korumak için yatırımlar yapıyor, eksiklikleri gidermeye çalışıyorlar.

Söz konusu çalışmalar sırasında birinci önceliği sağlıklı su temini ve dağıtımı, ikinci olarak da atık su ve yağmur sularının toplanması ve arıtılması geliyor.

CFD analizleri, su arıtma tesisleri, atık su arıtma tesisleri ve kentsel altyapı projelerinde önemli bilgiler sunuyor. CFD analizleri ile elde edebilecek bilgilerden bazıları şunlardır:

  • Mikser yerleşimi ve kapasitesinin uygunluğu

  • Karıştırma etkinliği ve süresi

  • Gerekli mikser gücü, itkisi, debisi

  • Yatay ve düşey kesitlerdeki su hızları

  • Havalandırma yapılan tanklarda, havuzlarda kabarcık hareketi

  • Katı madde çökelme riski ve çökelme yaşanacak alanlar

  • Tankta, havuzda kalma süresi

  • Aktif ve pasif alanlar

  • vd.

 

Kentsel alt yapı ile ilgili proje örnekleri için tıklayınız.

bottom of page