top of page

SANAYİ TESİSLERİ

Projeler/Sanayi Tesisleri

Rafineri, Hava Kanalları

Projede bir rafinerideki fırına hava besleyen kanallar içindeki hava akışı CFD analizleri ile incelenerek, kanallarda gerçekleşen basınç kayıpları hesaplanmış, fandan çıkan havanın kanallara eşit olarak dağılıp dağılmadığı belirlenmiş, istenen hava debisi için gerekli fan basma yüksekliği hesaplanmıştır.

refinery-1-CAD.png

Torbalı Filtre

Projede bir endüstriyel tesisteki torbalı tip filtre içindeki hava akışı ve katı tanecik hareketi CFD analizleri ile incelenerek, farklı büyüklükteki katı taneciklerin filtre içindeki hareketi elde edilmiş, katı tanecik çarpması nedeniyle, erken aşınma ve delinme riski olan torbalar belirlenmiş, torbaların zarar görmesini ve çökelen katı taneciklerin hava akımına kapılarak torbaları kirletmesini önlemek amacıyla yapılan tasarım revizyonları incelenerek doğrulanmıştır.

bag filter-p-1b.png
bottom of page